Tổng hợp các loại két dùng cho máy xúc lật Liugong

Máy xúc lật Liugong thường sử dụng 3 loại két cơ bản gồm: két nước, két nhớt thủy lực, két nhớt hộp số. Ngoài ra các dòng Liugong đời mới theo tiêu chuẩn khí thải Euro 3 có thêm 1 két giải nhiệt khí nạp cho turbo.

Máy xúc lật Liugong ZL30E động cơ Yuchai 92KW, gầu 1,7m3:

 • 20C0034: Bộ két tổng hợp- Combined radiator -Water radiator and oil cooler assembly.
 • SP122364: Két nước- Water radiator/Water cooler .
 • SP122365: Két thủy lực- Torque converter-Hydraulic Oil cooler 

 

Máy xúc lật Liugong ZL40B động cơ Shangchai D6114, gầu 2,2m3

 • 20C0147X0: Bộ két tổng hợp- Oil radiator assembly Torque converter and Hydraulic oil cooler 
 • 20C0146: Két nước- Water radiator/Water cooler
 • 20C0147: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C0148: Két nhớt hộp số- Transmission Oil cooler

Máy xúc lật Liugong CLG855 động cơ Wechai WD10, gầu 3,3m3

 • 20C0044: Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C0051: Két nhớt hộp số- Transmission Oil cooler 
 • 20C0052: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 

Máy xúc lật Liugong CLG855 động cơ Yuchai, gầu 3,3m3

 • 20C0044:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C0051: Két nhớt hộp số- Transmission Oil cooler 
 • 20C0052: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 

 Máy xúc lật Liugong CLG855 động cơ Shangchai, gầu 3,3m3

 • 20C0044:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C0051: Két nhớt hộp số- Transmission Oil cooler 
 • 20C0052: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 

 Máy xúc lật Liugong CLG855H động cơ Cummins 6LT9.3, gầu 3,3m3

 • 20C1946: Bộ két tổng hợp- Radiator GP
 • 20C1947:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C1948: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C1949: Két nhớt hộp số- Transmission Oil cooler 

 

Máy xúc lật Liugong CLG855N động cơ Cummins 6LT9.3, gầu 3,3m3

 • 20C1703: Bộ két tổng hợp- Radiator GP
 • 20C1572:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C1382: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C1702: Két nhớt hộp số- Transmission Oil cooler 

Máy xúc lật Liugong CLG855N động cơ Wechai, CLG855N động cơ Yuchai, CLG855N động cơ Shangchai  

 • 20C1070:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C1071: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C1702: Két nhớt hộp số- Transmission Oil cooler 

 

Máy xúc lật Liugong CLG835 động cơ Yuchai, gầu 1,7m3

 • 20C0075: Bộ két tổng hợp- Radiator GP

 Máy xúc lật Liugong CLG835 động cơ Wechai, gầu 1,7m3

 • 20C0227:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C0228: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 

Máy xúc lật Liugong CLG835 động cơ Cummins, gầu 1,7m3 

 • 20C0310:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C0228: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 

 

 Máy xúc lật Liugong CLG835H động cơ Wechai, gầu 1,7m3 

 • 20C2415: Bộ két tổng hợp- Radiator GP
 • 20C2413:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C2014: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C2015: Két nhớt hộp số- Transmission Oil cooler 
 • 20C2414: Két giải nhiệt gió turbo- Air cooler

Máy xúc lật Liugong CLG842  động cơ Shangchai, CLG842 động cơ Cummins gầu 2,2m3 

 • 20C0032:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C0033: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 

Máy xúc lật Liugong CLG842H  động cơ Wechai gầu 2,2m3 

 • 20C2716: Bộ két tổng hợp- Radiator GP
 • 20C2787:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C2717: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C2718: Két nhớt hộp số- Transmission Oil cooler 
 • 20C2520: Két giải nhiệt gió turbo- Air cooler

 

  Máy xúc lật Liugong ZL50C động cơ Wechai (Đời cũ) gầu 2,7m3 

 • 20C0004:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C0020: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C0005: Két nhớt hộp số- Transmission Oil cooler 

   Máy xúc lật Liugong ZL50C động cơ Wechai (Đời mới) gầu 2,7m3  

 • 20C0044:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C0051: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C0052: Két nhớt hộp số- Transmission Oil cooler 

 

 Máy xúc lật Liugong ZL50CN động cơ Wechai gầu 3,0m3  

 • 20C0044:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C0051: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C0052: Két nhớt hộp số- Transmission Oil cooler 

  Máy xúc lật Liugong ZL50CN động cơ Cummins gầu 3,0m3

 • 20C1442:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C1443: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C1444: Két nhớt hộp số- Transmission Oil cooler 

 

 Máy xúc lật Liugong CLG856 động cơ Cummins 8.9 gầu 3,0m3

 • 20C0712:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C0713: Két giải nhiệt gió turbo- Air cooler
 • 20C0714: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 

 

  Máy xúc lật Liugong CLG856H động cơ Cummins 6LT9.3 gầu 3,0m3

 • 20C2917: Bộ két tổng hợp- Radiator GP
 • 20C1803:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C1804: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C1906: Két nhớt hộp số- Transmission Oil cooler 
 • 20C2918: Két giải nhiệt gió turbo- Air cooler

 Máy xúc lật Liugong CLG862H động cơ Cummins 6LTAA8.9 C240 gầu 4,2m3

 • 20C0719:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C0721: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C0720: Két giải nhiệt gió turbo- Air cooler
 • 20C0722: Két giải nhiệt hộp số- Transmission Oil cooler 

 Máy xúc lật Liugong CLG877 động cơ Cummins 6LTAA8.9 C275.Gầu 4,5m3 hoặc 7m3, tải trọng nâng 7 tấn.

 • 20C0738:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C0740: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C0739: Két giải nhiệt gió turbo- Air cooler
 • 20C0741: Két giải nhiệt hộp số- Transmission Oil cooler 

 Máy xúc lật Liugong CLG877H động cơ Cummins 6LTAA8.9 C275

 • 20C2417:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C2418: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C2416: Két giải nhiệt gió turbo- Air cooler
 • 20C2419: Két giải nhiệt hộp số- Transmission Oil cooler 

 

 Máy xúc lật Liugong CLG888 động cơ Cummins, tải trọng nâng 8 tấn, gầu 5,4m3

 • 20C0063:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C0127 (sau tháng 9/2018: 20C0481): Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C0067 (sau tháng 9/2018: 20C0483): Két giải nhiệt hộp số- Transmission Oil cooler 

  Máy xúc lật Liugong CLG888 tiêu chuẩn khí thải Euro 2 động cơ Cummins, tải trọng nâng 8 tấn, gầu 5,4m3

 • 20C0893:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C0952: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C0894: Két giải nhiệt hộp số- Transmission Oil cooler 
 • 20C1050: Két giải nhiệt gió turbo- Air cooler

  Máy xúc lật Liugong CLG888 tiêu chuẩn khí thải Euro 3 động cơ Cummins , tải trọng nâng 8 tấn, gầu 5,4m3

 • 20C0382:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C0384: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C0526: Két giải nhiệt hộp số- Transmission Oil cooler 
 • 20C0383: Két giải nhiệt gió turbo- Air cooler

 

 Máy xúc lật Liugong CLG890H tiêu chuẩn khí thải Euro 2 và Euro 3 động cơ Cummins , tải trọng nâng 9 tấn, gầu 5,4m3

 • 20C1963:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C1850: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C1851: Két giải nhiệt hộp số- Transmission Oil cooler 
 • 20C1961: Két giải nhiệt gió turbo- Air cooler

 

 Máy xúc lật Liugong CLG890H tiêu chuẩn khí thải Euro 4 động cơ Cummins , tải trọng nâng 9 tấn, gầu 5,4m3

 • 20C2083:Két nước làm mát- Water radiator/Water cooler
 • 20C2084: Két nhớt thủy lực- Hydraulic Oil cooler 
 • 20C2085: Két giải nhiệt hộp số- Transmission Oil cooler 
 • 20C2075: Két giải nhiệt gió turbo- Air cooler

Xem thêm>> Máy xúc lật Liugong

Tag: Tổng hợp các loại két dùng cho máy xúc lật Liugong, két nươc xe xuc lat, két nước máy xúc lật, ket nuoc xe xuc lat, két xe xúc liugong, két xe xúc liugong, liugong 30E, liugong 40B, Liugong 50C, Liugong 50CN, liugong 50NC, liugong 50D, liugong 835, liugong 835H, liugong 842, liugong 842hl, liugong 855, liugong 855n, liugong 855h, liugong 862, liugong 862h, liugong 856, liugong 856h, liugong 877, liugong 877h, liugong 888, liugong 888h, liugong 890, liugong 890H

Với mong muốn mang đến dịch vụ sau bán hàng tốt nhất  tới Quý công ty, Công ty TNHH Phụ Tùng Hải Âu xin cam kết luôn làm hài lòng tốt nhất về chất lượng sản phẩm , giá cả và bảo hành sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn của hãng, đảm bảo phụ tùng luôn luôn có sẵn tại kho.
***
Mọi chi tiết xin liên hệ
Mr. Thành: 0978.117.995
Email : trongthanh.haiau@gmail.com
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách Hàng.
CTY TNHH PHỤ TÙNG HẢI ÂU – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

 

Click vào đây để chọn cho mình những item thích hợp nhé


(*) Xem thêm

Bình luận
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Chat Zalo